بررسی سیستم صاعقه گیر ایستگاه گاز CGS (تقلیل فشار گاز) بخش اول

شرکت مهندسی وساخت نیرو رسان به عنوان تولید کننده انواع تجهیزات صاعقه گیر، ارتینگ و کابلشو و طراحی و اجرای بیش از 115 ایستگاه تقلیل فشار گاز و تقویت فشار گاز، برخی نکات آموزشی و مهم در طراحی و اجرای یک ایستگاه گاز را ارائه نموده است.