محصولات نیرو رسان

کلمپ اتصال ارت به بتن

کلمپ اتصال ارت به بتن

کلمپ ارت در واقع به قطعاتی میگویند که نقش نگهدارنده یا اتصال دهنده را دارند. کلمپ‌های ارت، نگهدارنده‌هایی هستند که تسمه یا سیم‌هایی که در سیستم ارتینگ وجود دارند