درباره نیرو رسان

تعهد و ارایه خدمات فنی مطابق با استانداردهای روز دنیا منجر شد تا تیم نیرو رسان تصمیم به ایجاد یک بستر قابل اطمینان برای صنعت ایران در زمینه ارتینگ و حفاظت صاعقه بگیرد.

لذا امروزه با اتکا به خداوند متعال در پروژه های مربوط به صنعت ارتینگ، حفاظت صاعقه و شیلدینگ آماده مشاوره رایگان و خدمت رسانی در حوزه ارتینگ، حفاظت صاعقه و شیلدینگ به همکاران گرامی هستیم.