سوالات متداول

نیرو رسان چه خدماتی به من میدهد؟

نیرو رسان چه خدماتی به من میدهد؟

شرکت مهندسی و ساخت توان افروز نیرورسان ژیر در زمینه های فنی و مهندسی، نصب و راه اندازی، تامین اقلام و تجهیزات و تامین مالی، قادر به ارائه خدمات زیر می باشد.1- خدمات فنی و مهندسی 2- نصب و راه اندازی 3- تامین اقلام و تجهیزات 4- تامین مالی