شیلدینگ

امواج مغناطیسی ضررهای زیادی برای کلیه موجودات زنده و انسان ها دارد.در زمان حال و با به روز شدن تکنولوژی و استفاده از وسایل برقی خطر قرار گرفتن افراد در معرض امواج الکتریکی را چندین برابر می کند. بسیاری از افراد با خطرات و ضررهای این امواج آشنا نیستند.

مشکلات امواج الکترو مغناطیسی:

امواج مغناطیسی قابلیت رد شدن از هر جسمی را دارند ، همچنین این موج ها می تواند در ساختار بیولوژی نیز تغییرلت ایجاد نماید که بسیاری از این تغییرات منفی می باشد و ضررهای زیادی دارد.

امواج مغناطیسی تاثیرات مخربی بر روی گولبول های سفید خون دارد و باعث مشکلات جدی در بدن انسان می شود. حال لازم است برای کنترل و مدیریت این امواج دست به اقدام های محافظتی زد زیرا در طولانی مدت مشکلات متعددی را به وجود خواند آورد.

موجودات زنده ای که در معرض امواج الکترو مغناطیسی هستند ممکن است اختلالات ژنتیکی مانند تغییرات در رشد ، مشکلات ذهنی همچون عقب ماندگی جسمی و ذهنی و .... پیدا کنند.   

 

 

 

شیلدینگ و روش های مهار و مبارزه با امواج الکترومغناطیسی

برای مبارزه با امواج الکترومغناطیسی راه های مختلفی وجود دارد حال در اینجا به مواردی از آن اشاره میکنیم:

برای جلوگیری ازخطرات احتمال موج های الکترو مغناطیسی دستگاه های مناسبی توسط دانشمندان ساخته شده تا از ضررهایی که توسط این امواجبه وجود می آید جلوگیری نماید.

حفاظت از امواج الکترومغناطیسی و شیلدینگ

شیلدینگ

برای داشتن یک اتاق سرور مناسب و دقیق باید تمامی نکات به درستی رعایت شود.  اتاق سرور امواج مغناطیسی بسیار زیادی دارد و اگر با رعایت اصول ایمنی همراه نباشد شیلدینگ نداشته باشد باعث پردازش امواج به خارج ازمحدوده و اثر گذاری آن روی موجودات زنده می شود.

باید این را در نظر بگیریم که خطرات طول موج های الکترومغناطیسی که به دو حالت تشعشعی و هدایتی است بسیار حائز اهمیت می باشد.  با استفاده از شیلدینگ و همچین درست کردن سقف هادی یا فارادی میتوان به حد زیادی از اثرات این امواج جلوگیری و یا در مواردی کاملا آن را مهار نمود.

شیلدینگ در جلوگیری از آسیب های مالی

شیلدینگ یکی از بهترین راه های حفاظتی از زیر ساخت های دیتا سنترها می باش. اگر اتاق سرور شیلدینگ نداشته باشد آسیب های فراوانی از جنبه مالی نیز همراه دارد و اسیب زیادی به تجهزات و لوازم دیتاسنتر میخورد.

 

شیلدینگ کردن یعنی محافظت و پوشاندن جایگاه مدارها و نیز مرتبط کردن آن با زمین با ساخت یک مسیر با مقاومت کم است.

شیلدینگ روشی مناسب برای حفاظت دیتا سنتر ها می باشد که یکی از کاربردی ترین روش ها نیز می باشد.