کلمپ اتصال سیم به تسمه

قطعات فلزی که در واقع نقش نگهدارنده و اتصال دهنده دارند را کلمپ ارت مینامند.این قطعات فلزی نوعی نگهدارنده هستند که در جای و فضای مناسب و با کنترل فشار مناسب تسمه یا سیم هایی که در ارتینگ وجود دارد را با درنظر گرفتن جای مناسب آن در کنار یکدیگر نگه میدارد.

نوع مصرف و مقدار فشار که به آنها وارد میشود  بستگی به جنس کلمپ های ارت دارد که هریک باهم متفاوت هستند ولی معمولا از جنس برنج ساخته میشوند ولی برای استفاده از کلمپ های ارت استفاده از چند عملکرد یا فاکتور ضروری است.

اولین عملکردی که نقش مهمی در کیفیت و کمیت صاعقه گیر و کلمپ ارتینگ دارد کیفیت نوع مواد مصرفی انها میباشد .استفاده از متریال ها بی کسیفیت و نامناسب علاوه بر اینکه شکل ظاهری ان را تغییر میدهد از انسجام مولکولی مناسب و هدایت الکتریکی درست پیروی نخواهد کرد .

صاعقه گیر

نام دیگر صاعقه گیر سرج  ارستر هست وسیله ای که اولین نقطه اصابت صاعقه قرارمیگیردو در بالاترین نقطه ی ساختمان نصب میشود.صاعقه از کمترین فاصله ای که بین زمین و ابر وجود دارم تخلیه میگردد و شکل و فرم نصب ان این وسیله با توجه به ساختمان مورد نظر بصورت ایدئولوژی سخت یا آسان میباشد.

ارتینگ

انواع برقگیر یا سرج ارستر شامل یک میله تیز است که برای کسب اطمینان بیشتر با زوایای 35درجه طراحی میشود.برقگیر فعال برق را به سمت و سوی خود میکشد و اگر قبلا تست نشده باشد انتخاب این نوع برقگیر خطر زاست.

اکثر مکان ها قسمت هایی که نباید برق داشته باشند از سیستم ارت استفاده میکنند.و وظیفه محافظت از افراد و تجهیزات با انتقال ولتاژبه زمین انجام میدهد.

به سه دسته تقسیم میشوند و نوع اول سیستم تک فاز،نوع دوم سیستم 3فاز،نوع سوم سیستم های زمین. 

در صورت خرابی عایق لوازم برقیاقذامات و عملیاتی باید پیش گرفته شود که ان را زمین کردن یا ارتینگ مینامند.

بنابراین صاعقه گیر نقش مهمی در نگهداری و و حفظ وسایل برقی و تاسیسات شبکه ای دارد که باعث عملکرد مناسب میشود و در بخش های برقی سک امر بسیار ضروری محسوب میشود ..

صاعقه گیر وسیله ای که در یک مدار در برابر برخوردهای صاعقه حفاظت میکند .در واقع بر خورهای صاعقه جز افزایش ناگهانی جریان و جرقه ،قوس الکتریکی و افزایش ناگهانی در اثر ولتاژ.

انواع صاعقه گیرها :صاعقه گیر های نوع چند شکافه، صاعقه گیر نوع سوپاپی، صاعقه گیر نوع گلوله ای