کلمپ اتصال سیم به تسمه - بخش دوم

یکی از تجهیزات ارتینگ، کلمپ اتصال سیم به تسمه است. کلمپ ارت قطعاتی هستند که به عنوان متصل کننده و نگهدارنده در سیستم صاعقه گیر به کار برده می شوند. این نگه دارنده ها سیم و ریسه های فلزی موجود در سیستم ارتینگ را با توجه به مکان استفاده در محلی مناسب ثابت نگه می دارند. جنس این کلمپ ها با توجه به فشار مورد نیاز و محل استفاده متفاوت است. اما رایج ترین این کلمپ ها از جنس برنجی می باشند. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در تعیین کیفیت کلمپ اتصال سیم به تسمه متریال و آلیاژ به کار رفته در آن می باشد. استفاده از یک کلمپ بی کیفیت ممکن است موجب اختلال در امر هدایت الکتریکی شده و انسجام مولکولی مورد نظر ما را تأمین نکند. علاوه بر جنس نوع طراحی کلمپ مورد مهمی است که باید به آن توجه داشت تا علاوه بر شکل ظاهری در نگه داری سیم ها و تسمه ها کارایی لازم را داشته باشد. اگر به هر دلیلی کلمپ بصورت مناسب تسمه ها را مهار نکند این امر باعث بروز خطا در سیستم ارتینگ شده و صاعقه گیر نمی تواند به درستی کار خود را انجام دهد.

صاعقه گیر

صاعقه گیر اختراعی است که بشر جهت محافظت از خود در برابر نیروی رعد و برق از آن استفاده می کند. اگر صاعقه گیرها نباشند در هنگام بروز صاعقه و رعد و برق، بار الکتریکی تخلیه شده توسط ابرها ممکن است خسارات جبران ناپذیری را بوجود آورد. صاعقه گیر به انواعی از تجهیزات صنعتی گفته می شود که با ایجاد یک چتر جهت حفاظت از فضای بالای ساختمان های بلند، برج ها و ... به وسیله یونیزاسیون هوا، قدرت صاعقه را جذب کرده و به زمین انتقال می دهد.

انواع صاعقه گیر

صاعقه گیر غیرفعال یا پسیو

صاعقه گیرهای غیرفعال به گونه ای طراحی می شوند تا اثر نوک تیز یک لوله یا میله فلزی را متناسب با ویژگی فیزیکی جنس، آلیاژ و شکل آن چند برابر نموده و از آنها به عنوان محافظی در برابر صاعقه استفاده کنند. این صاعقه گیرها از انرژی و نیرویی جهت فعالسازی بهره نمی برند و به همین دلیل به آنها غیر فعال گفته می شود.

سیستم صاعقه گیرها به دو نوع فعال و غیر فعال تقسیم می شود. صاعقه گیر فعال یا اکتیو که به آن الکترونیکی نیز گفته می شود دارای یک مدت زمان مشخص برای فعالسازی می باشند که در این زمان با جذب انرژی محیط توسط میدان الکتریکی که در آن ایجاد می شود صاعقه را بصورت امن تخلیه می کند. عملکرد این نوع صاعقه گیر بدین صورت است که قبل از برخورد و وقوع صاعقه فعال شده و پوشش دادن یک شعاع مناسب، صاعقه را به خود جذب کرده و توسط سیستم ارت کار تخلیه را انجام می دهد. برخلاف صاعقه گیرهای غیرفعال، صاعقه گیر فعال و اکتیو با توجه به استانداردی که در طراحیشان استفاده شده پیش از بروز حادثه و قبل از برخورد صاعقه فعال می شوند و مانع خسارت می گردند و یکی از مزیت های مهم این گونه صاعقه گیرها این است که برای ساختمان های بزرگ و پروژه های سنگین هزینه ای مناسب تر از صاعقه گیر پسیو یا غیرفعال دارد.